Бидний тухай

"МЭЗ" ХХК

"МЭЗ" ХХК нь 1998 онд байгуулагдсан, эрчим хүчний барилга угсралт, засварын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Монголын эрчим хүчний тмоохон компаниудын нэг юм.

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • 100МВт эрчим хүчний эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
 • 100кгс/см² -аас дээш даралттай зуух, даралтат савны угсралт, засварын ажил
 • 80кгц/см² -аас дээш даралттай шугам хоолойн угсралтм засварын ажил
 • Дунд ба нам даралтын зуухны угсралт, засварын ажил
 • Турбины үндсэн ба туслах тоноглолын засвар, угсралтын ажил
 • Бүх төрлийн хаалт арматурын сэргээн засварлалт, угсралт тохируулга
 • Бүх түрлийн шугам хоолой, битүү савны засвар угсралт
 • Өндөр зэрэглэлийн цахилгаан, хийн болон аргон гагнуурын ажил
 • Бүх төрлийн халаагч, насос, эргэх механизмын засвар, угсралт, туршилт, тохируулга
 • Бүх тарлийн өрлөг дулаалга, дулаан угсралтын ажил
 • Ил ба далд инженерийн шугам сүлжээний засвар угсралтын ажил

Үйлдвэрлэлт, нийлүүлэлт

 • Нам даралтын зуухны үйлдвэрлэлт
 • Зуух, турбины эд ангийн хийц, үйлдвэрлэлт
 • Бүх төрлийн зорлогын болон механик боловсруулалтын ажил
 • Төрөл бүрийн ган яндан, булан хаалтны нийлүүлэлт
 • Бүх төрлийн дулаан тусгаарлах болон өрлөг дулаалгын материал нийлүүлэлт