Тусгай зөвшөөрөл

Монгол Улс Эрчим Хүчний Яам

Дугаар 304/15

1.2 0.1-100 МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр барих угсрах, засварлах, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ.

3.4 80.0кгх/см2 –аас дээш даралттай зуухны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ.

4.4 80.0кгх/см2 –аас дээш даралттай даралтат савны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ.

5.4 80.0кгх/см2 –аас дээш даралттай шугам хоолойн ЦТП-ны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ.

8.2 40.0кгх/см2 –аас дээш даралтанд ажилладаг тоноглолын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ.

2.1 Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар 0.4-10кВ.

6 Хоёрдогч коммутацын ажлууд болон хэмжилт туршилт, тохируулгын бүх төрлийн ажлууд.

7 Өрлөг дулаалга бэхэлгээ болон тулгуур хийц хэмжилт, үйлдвэрлэлт, нийлүүлэлт.

Монгол Улс Барилга хот байгуулалтын яам

Дугаар БУ11-1353/15

1.1 Барилга засвар, засал чимэглэл, орчны тохижилт.

1.2 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон, мод ба өрөгт бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил /1-5 давхар хүртэл/.

2.1 Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт.

2.2 Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт.