Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд;

“ENERGY MONGOLIA-2014” олон улсын EXPO

Манай компани Монгол улсын 2013 оны "Шилдэг татвар төлөгч" байгууллагаар шалгарч "Хөх дэвтэр" цом, батламжаар шагнагдлаа. 2014.05.05 

2012 онд зарлагдсан "“ДЦC-2” ТӨХК-нд 35тн/ц-ийн буцламтгай үет уурын зуух шинээр барих  ажил” тендерт "МЭЗ" ХХК шалгаран төлөвлөгөөт хугацаанд нь захиалгын дагуу гүйцэтгэх ажлыг хариуцан ажиллаж байна.

2013 онд зарлагдсан "ДЦС-4”ТӨХК-ний зуух №7 дээр “Зуухны гаргах утаа, үнсийг үлэмж хэмжээгээр бууруулах”  тендерт шалгарч ажлын бэлтгэл ажлаа хангаж байна.

Манай компани 2013 онд зарлагдсан "Сэлэнгийн шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх /Сэлэнгэ, Сүхбаатар/" тендерт шалгарч ажлын бэлтгэл ажлаа хангаж байна.

2012 онд зарлагдсан "Ховд аймгийн төвийн  42 мВт-ын шинэ Дулааны Станц барих барилга угсралтын ажил” тендерт манай "МЭЗ" ХХК шалгаран төлөвлөгөөт хугацаанд нь захиалгын дагуу гүйцэтгэх ажлыг хариуцан ажиллаж байна.