Биднийг сонгох шалтгаан

Тусгай зөвшөөрөл

Монгол Улс Эрчим Хүчний Яам

Дугаар 304/15

1.2 0.1-100 МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр барих угсрах, засварлах, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ

3.4 80.0кгх/см2 –аас дээш даралттай зуухны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ

4.4 80.0кгх/см2 –аас дээш даралттай даралтат савны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ

5.4 80.0кгх/см2 –аас дээш даралттай шугам хоолойн ЦТП-ны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ

8.2 40.0кгх/см2 –аас дээш даралтанд ажилладаг тоноглолын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ

2.1 Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар 0.4-10кВ,

6 Хоёрдогч коммутацын ажлууд болон хэмжилт туршилт, тохируулгын бүх төрлийн ажлууд,

7 Өрлөг дулаалга бэхэлгээ болон тулгуур хийц хэмжилт, үйлдвэрлэлт, нийлүүлэлт

Монгол Улс Барилга хот байгуулалтын яам

Дугаар БУ11-1353/15

1.1 Барилга засвар, засал чимэглэл, орчны тохижилт

1.2 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон, мод ба өрөгт бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил /1-5 давхар хүртэл/

2.1 Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт

2.2 Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт

Үйл ажиллагааны чиглэл

1-100МВт-н эрчим хүчний эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах түүний туршилт тохируулга, дагалдах үйлчилгээ

80.0кгс/см2-аас дээш даралттай шугам хоолойн угсралт, засварын ажил

Дунд ба нам даралтын зуухны угсралт, засварын ажил

Турбины үндсэн ба туслах тоноглолын засвар угсралтын ажил

Бүх төрлийн хаалт арматурын сэргээн засварлалт, угсралт тохируулга

Бүх төрлийн шугам хоолой, битүү савны засвар угсралт

Өндөр зэрэглэлийн цахилгаан, хийн болон аргон гагнуурын ажил

Бүх төрлийн халаагч, насос, эргэх механизмын засвар, угсралт, туршилт, тохируулга

Бүх төрлийн өрлөг дулаалга, дулаан тусгаарлалтын ажил

Газар доорхи инженерийн шугам сүлжээ, барилгын халаалт, цэвэр, бохир усны шугам хоолой, бойлерийн засвар угсралтын ажил

ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах.

Үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт

Нам даралтын зуухны үйлдвэрлэлт

Зуух, турбины эд ангийн хийц, үйлдвэрлэлт

Бүх төрлийн зорлогын болон механик боловсруулалтын ажил,

Төрөл бүрийн ган яндан, булан, хаалтны нийлүүлэлт

Бүх төрлийн дулаан тусгаарлах болон өрлөг дулаалгын материал нийлүүлэлт