Ухаа худаг Дулааны Цахилгаан станц

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт 18 МВт-ын хүчин чадалтай Ухаа Худгийн дулааны цахилгаан станц  барих барилга угсралтын ажилд манай компани оролцож  35 тонн/цаг CFB маркын  Зуух №1, Зуух №3-ын угсралтын ажил, Хөргөлтийн усан систем, Дулаан солилцуурын бүрдэл дагалдах төхөөрөмжийн угсралтын ажил, Түлш дамжуулах системийн угсралтын ажил, Үнс зайлуулах байгууламж, Шохойжуулах төхөөрөмжийн угсралтын ажил, Агаарын хөргөлттэй  конденсатор угсрах ажил, зуухнуудын хурц уурын ерөнхий коллекторын өөрчлөлт зэрэг ажлуудыг угсарч  хийж гүйцэтгэв.

2012 18 МВт “М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК , Ухаа-Худаг Зуухны угсралтын ажил №1
2012 18 МВт “М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК , Ухаа-Худаг Зуухны угсралтын ажил №3
2012 18 МВт “М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК , Хөргөлтийн усны систем бусад дагалдах ажлууд
2012 18 МВт “М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК , Түлш дамжуулах системийн угсралт
2012 18 МВт “М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК , Үнс зайлуулах байгууламж, шохойжуулах төхөөрөмж
2012 18МВт “М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК , Агаарын хөргөлттэй конденсатор №1